RING OSS -

Hyra lyftkran

RING OSS -

Säkerhet

Arbetare på lift.

Vi profilerar gärna ert företag mot ett annat verksamhetsområdet också. 

Kontakta oss, vi hyr ut den här sidan åt er med redan bra ranking och skapar nya kundkontakter!

När man jobbar med lyftkranar finns det ingenting som är så viktigt som säkerhet, och det vill vi att alla som tänker hyra lyftkran av oss är medvetna om. Arbetet måste helt enkelt planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer inte uppstår.

Risker

Att arbeta med lyftkranar innebär alltid en risk, men olyckor och tillbud är särskilt vanliga:

  • vid koppling och styrning av last
  • vid uppställning av mobila maskiner
  • vid dåliga markförhållanden
  • vid personlyft
  • när personer vistas i lyftanordningars riskområde
  • när olämplig lyftanordning eller lyftredskap valts för arbetet

Enligt Arbetsmiljöverket ska en riskbedömning alltid göras innan lyftredskap används. Eventuella risker ska förebyggas och brister fixas till. Sedan kontrollerar man om åtgärderna har haft rätt effekt. Om en olycka eller allvarligt tillbud trots allt inträffar ska det anmälas till Arbetsmiljöverket.

Förebyggande åtgärder

Vi vill att alla som ska hyra lyftkran av oss ska arbeta på ett så säkert sätt som möjligt. För att undvika olyckor och tillbud finns det många förebyggande åtgärder att ta till, bland annat:

  • Använd bara våra lyftkranar till det de är byggda för. Lasta inte tyngre än de klarar av.
  • Använd fallskyddsutrustning om arbetet innebär en risk att falla ur korgen.
  • Se till att den personal som ska köra våra maskiner har rätt utbildning och kunskap.

Tillsammans kan vi göra lyftbranschen säkrare!